برنامه دریچه ای رو به اگاهی

http://radio.bashariyat.org/?page_id=1383

ضوابط و اصول شرکت در برنامه دریچه ای به سوی آگاهی( میزگرد های رادیو ) :

 علاقه مندان به شرکت درهر یک از برنامه های  دریچه ای به سوی آگاهی(میزگرد های رادیو) میتوانند یک هفته قبل از طریق ایمیل amoozesh@bashariyat.org اعلام آمادگی نمایند.

این برنامه شنبه یا یکشنبه هرهفته ضبط و سه شنبه پخش میشود.

مباحث و مدت زمان صحبت از قبل تعيین شده است.

 برای شرکت در برنامه دریچه ای به سوی آگاهی( میزگرد های رادیو )آشنایی با مفاهيم و قوانين حقوق بشر و آگاهی در زمينه مورد بحث ضروری است.

 در صورت نياز به جهت همسو شدن جمع و بالا بردن كيفيت كار جلسه ای قبل از ضبط برنامه تشکیل میشود.

برنامه های اجرا شده در سال 2018

دریچه ای رو به اگاهی (پناهجویی، آسیب ها و فرصتها) به تاریخ 2018 /06 /29

دریچه ایی رو به آگاهی با موضوع : (پناهجویی  آسیب ها و فرصتها) میهمانان برنامه : محمد گلستانجو فعال حقوق بشر و حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی (کودک ازاری و سند 2030) به تاریخ 2018 /06 /15

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (کودک ازاری و سند 2030) میهمانان برنامه : خانم فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی و نویسنده و اقای حامد فرمند فعال حقوق کودک و با اجرای مریم مرادی

دریچه ایی رو به آگاهی (نگاهی به حقوق و ارزش خانواده) به تاریخ 2018 /05 /25

دریچه ایی رو به آگاهی با موضوع : (نگاهی به حقوق و ارزش خانواده) میهمانان برنامه : خانم مریم پورحسینی فعال حقوق بشر – دکتر فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی و نویسنده و با اجرای مریم مرادی

دریچه ایی رو به آگاهی (خاطرات زندان) به تاریخ 2018 /05 /01

دریچه ایی رو به آگاهی با موضوع : (خاطرات زندان) میهمانان برنامه : اقای فلاح محمدی دگر اندیش مذهبی– اقای کاوه شیخ محمدی  بعنوان زندانی سیاسی و امنیتی – اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل و حیوانات) به تاریخ 2018 /04 /27

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل  و حیوانات) میهمانان برنامه : خانم اعظم بهرامی  کارشناس و روزنامه نگار حوزه محیط زیست و اقای کاوه شیخ محمدی فعال حقوق بشر و فعال در زمینه دفاع از محیط زیست و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ایی رو به آگاهی (چگونگی آگاهی کودک از حقوق ذاتی خود) به تاریخ 2018 / 04/ 24

دریچه ایی رو به آگاهی با موضوع : (چگونگی آگاهی کودک از حقوق ذاتی خود) میهمانان برنامه : لیدا اشجعی فعال  حقوق بشر و فعال در زمینه دفاع از حقوق کودک و نوجوان – محمد گلستانجو فعال حقوق بشر و  مدافع حقوق کودکان و نوجوانان و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق شهروندی شادی و امنیت زندگی) به تاریخ 2018 /04 /13

دریچه ای رو به اگاهی با موصوع : (بررسی حقوق شهروندی شادی و امنیت زندگی) میهمانان برنامه : اقای امیر نیلو : فعال حقوق بشر و حسام ناصحی ارجمند : فعال سیاسی و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موصوع : (بحران کم آبی در ایران) به تاریخ 2018 /04 /06

دریچه ای رو به اگاهی با موصوع : (بحران کم آبی در ایران) خسرو بندری و با اجرای مارال الیاسی

دریچه ای رو به اگاهی با موصوع : (بحران کم آبی در ایران) اعظم بهرامی و با اجرای مارال الیاسی

دریچه ای رو به اگاهی با موصوع : (بحران کم آبی در ایران) دکتر منصور سهرابی و با اجرای مارال الیاسی

دریچه ای رو به اگاهی (حقوق زنان در ایران) به تاریخ 2018 /04 /03

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق زنان در ایران) مهمانان برنامه : خانم مریم پورحسینی و اقای محمد گلستانجو محمد گلستان جو و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حجاب اجباری و اعتراض نمادین زنان و دختران) به تاریخ 2018 / 03/ 16

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حجاب اجباری و اعتراض نمادین زنان و دختران) میهمان برنامه : اقای سید ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 1357) و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی (حجاب اجباری و اعتراض نمادین زنان و دختران) به تاریخ 2018 /03 /13

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (جنبش زنان ایران ، دستاوردها و چالشها) میهمانان برنامه : خانمها رضوان مقدم و فرح دوستدار و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی (اهمیت زبان مادری و مشکلات عدم توجه به نقش بنیادین آن) به تاریخ 2018 /03 /06

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (اهمیت زبان مادری و مشکلات عدم توجه به نقش بنیادین آن) میهمانان برنامه : اقای منوچهر شفایی پژوهشگر و فعال حقوق بشر و خانم سوسن بهار نویسنده و پژوهشگر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (عدالت اجتماعی چیست؟ و چگونه تحقق می یابد؟) به تاریخ 2018 /02 /20

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (عدالت اجتماعی چیست؟ و چگونه تحقق می یابد؟) میهمانان برنامه : مریم پورحسینی فعال حقوق بشر و محمد گلستانجو فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) به تاریخ 2018 / 02/ 16

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) میهمان برنامه : اقای منوچهر شفایی موسس و بنیانگذار کانون و فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران ) به تاریخ 2018 / 01/ 30

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) میهمانان برنامه : دکتر زهرا ارزجانی  پژوهشگر و فعال حقوق بشر و کاوه شیخ محمدی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان ) به تاریخ 2018 / 01/ 23

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان ) میهمانان برنامه : حمید حمیدی پژوهشگر و فعال حقوق بشر و حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی و با اجرای مریم مرادی

برنامه ها اجرا شده در سال 2017

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق ترنس ها در ایران) به تاریخ 2017 /10 /24

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق ترنس ها در ایران) میهمانان برنامه : – اقای امیر حسین ذوالقدری کنشگر برابری جنسی و جنسیتی – اقای امیر نیلو : پژوهشگر – تحلیلگر و فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (صدور حکم اعدام آری یا خیر؟) به تاریخ 2017 /10 /20

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (موضوع : صدور حکم اعدام آری یا خیر؟) میهمانان برنامه : – اقای زرتشت احمدی راغب فعال مدنی از ایران – اقای آسو رستمی فعال حقوق بشر – اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) به تاریخ 2017 /10 /10

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) میهمانان برنامه : اقای منوچهر شفایی پژوهشگر – محقق و فعال حقوق بشر – اقای زرتشت احمدی راغب فعال مدنی از ایران – اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر) به تاریخ 2017 /10 /03

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی برده داری  مدرن در قرن اخیر) میهمان برنامه : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) به تاریخ 2017 /09 /29

برنامه دریچه ای رو به آگاهی با موضوع : (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) میهمانان برنامه : خانم فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی – اقای امیر نیلو محقق – تحلیلگر و فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) به تاریخ 2017 /08 /29

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) میهمانان برنامه : اقای امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا – اقای منوچهر شفایی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) به تاریخ 2017 /08 /18

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) میهمان برنامه : خانم فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت تابستان خونین 1367 و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) به تاریخ 2017 /08 /11

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت  تابستان خونین 1367 و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) میهمانان برنامه : خانم رضوان مقدم پژوهشگر فعال حقوق بشر و حقوق زنان – اقای حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند 2030 یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ 2017 /08 /08

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند 2030 یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) میهمانان برنامه : خانم زرین تاج الیاسی فعال حقوق بشر – اقای امیر نیلو فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (علل وقوع جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378) به تاریخ 2017 /07 /25

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (علل وقوع  جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378) میهمانان برنامه : امیر نیلو فعال حقوق بشر – حسام ناصحی ارجمند فعال حقوق بشر با اجرای مریم مرادی
دریچه ای رو به اگاهی با موضوع :
 (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) به تاریخ 2017 /07 /18

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) میهمانان برنامه : امیر نیلو فعال حقوق بشر – زرین تاج الیاسی فعال حقوق بشر

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) به تاریخ 2017 /06 /20

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) میهمانان برنامه : زرتشت احمدی راغب فعال مدنی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر – محمد لستانجو فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) به تاریخ 2017 /06 /13

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) میهمانان برنامه : خانم سوسن بهار : تلاش گر عرصه لغو کار کودک و دفاع از حق کودکی – اقای منوچهر شفاهی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) به تاریخ 2017 /06 /06

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ﻟﻴﺪا اﺷﺠﻌﻲ اسالمی – ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﺠﻮ

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع :  (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) به تاریخ 2017 /06 /02

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ژاله وفا : فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی – بیژن فتحی : عضو کانون صنفی معلمان ایران و عضو کانون معلمان در تبعید و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاﺗﻲ ﺑﺸﺮ) به تاریخ 2017 /05 /26

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاﺗﻲ ﺑﺸﺮ) ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : خانم ﻓﺮﺡ ﺩﻭﺳﺘﺪاﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﻣﻮﻟﻒ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ و ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ – اقای اﻣﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻮ ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﻧﻬﻀﺖ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ ﺩﺭ اﺭﻭﭘﺎ و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) به تاریخ 2017 /05 /16

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) میهمان برنامه : اقای امیر نیلو (فعال حقوق بشر) و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم) به تاریخ 2017 /05 //09

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم) میهمانان برنامه : بانو فاطمه قریشی (فعال حقوق بشر) – جناب امیر نیلو (فعال حقوق بشر) و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران) به تاریخ 2017 /04 /29

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران) میهمانان برنامه : امیر قیام لو ـ حسام ناصحی ارجمند و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) به تاریخ 2017 /04 /21

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان ) میهمانان برنامه : فغالان حقوق بشر شاهرخ نجاتی – نیما حسابیان و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر) به تاریخ 2017 /04 /11

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر) میهمانان برنامه : فعالان حقوق بشر  آقایان ابوالفضل پرویزی – محمد گلستانجو و با اجرای مریم مرادی

 دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) 

به تاریخ 2017 /04 /07

 دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) میهمانان برنامه : حسام ناصحی ارجمند : فعال حقوق بشر- امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا و با اجرای مریم مرادی

دریجه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) به تاریخ 2017 /03 /28

دریجه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) میهمانان : فروزنده رحمت پور – فعال حقوق بشر – فرح دوستدار – محقق در زمینه علوم سیاسی و اجتماعی ، نویسنده و مولف کتب و مقالات متعدد به زبانهای آلمانی وفارسی در موضوعات دموکراسی – فلسفه و تحقیقات زنان – و با اجرای : مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) به تاریخ 2017 /03 /24

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم ) میهمانان برنامه : کمال موسوی  فعال مدنی امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا و با اجرای : مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺑﺮﺭسی ﻋﺪﻡ ﺑﺮاﺑﺮی ﺯﻧﺎﻥ و ﻣﺮﺩاﻥ ﺩﺭ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮاﻥ) به تاریخ 2017 /03 /14

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺑﺮﺭسی ﻋﺪﻡ ﺑﺮاﺑﺮی ﺯﻧﺎﻥ و ﻣﺮﺩاﻥ ﺩﺭ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮاﻥ) میهمان برنامه : خانم ﺭﺿﻮاﻥ ﻣﻘﺪﻡ  ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ – خانم ﻟﻴﺪا اشجعی اﺳﺎلمی ﻓﻌﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﻓﺎﻉ اﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ – اقای اﻣﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﻬﻀﺖ ﺩﻣﻮﻛﺮاسی ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺩﺭ اﺭﻭﭘﺎ – و با اجرای مریم مرادی  

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ) به تاریخ 2017 /03 //07

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک) میهمان برنامه دکتر زهرا ارزیجانی فعال حقوق بشر و کارشناس و فعال محیط زیست و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﻭﺣﺪﺕ ملی و ﺭاﺑﻂﻪ اﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮمی) به تاریخ 2017 / 02/ 28

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﻭﺣﺪﺕ ملی و ﺭاﺑﻂﻪ اﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮمی) میهمانان برنامه : ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ- ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪی ﻓﻌﺎﻝ و ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮو با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (تحلیل اشکال طبقاتی در ایران فقر – اشتغال – تبعیض) به تاریخ 2017 /02 //24

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (تحلیل اشکال طبقاتی در ایران فقر – اشتغال – تبعیض ) میهمانان برنامه : بانو بهناز بهادری  فعال مدنی در زمینه جامعه بهائیان ایران – نوید مینایی  فعال سیاسی و عضو حزب کمونیست کارگری- شهریار نقشبندی  فعال سیاسی و مدافع حقوق بشرو با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بررسی عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) به تاریخ 2017/ 02/ 21

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) میهمانان برنامه : فعالان حقوق بشر محمد جواد کاظمی – محمد رضا نیکخواه  و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) به تاریخ 2017/ 02/ 10

برنامه دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) میهمانان برنامه : رضوان مقدم نویسنده و تحلیلگر – نادر شاچری فعال حقوق بشر و عضو کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و با اجرای مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع ( وضعیت ازادی ادیان در ایران ) به تاریخ 2017 /01 //31

دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی ادیان در ایران) میهمانان برنامه : اسو رستمی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی زلزله های مکرر در ایران) به تاریخ 2017 / 01/ 17

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران) میهمانان برنامه : زهرا ارزجانی – سامان راکی و با اجرای : مریم پورحسینی

برنامه های اجرا شده : در سال 2016

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع  (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) به تاریخ 2016 / 11/ 15

دریچه ای رو با اگاهی : (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) میهمانان برنامه : مریم مرادی ـ حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (قتلهای زنجیره ای حکومت ایران) به تاریخ 2016 / 11/ 01

دریچه ای رو به اگاهی : (قتلهای زنجیره ای حکومت ایران) میهمانان برنامه : حمید حمیدی ـ سامان راکی و با اجرای : مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بحران پناهندگی در جهان) به تاریخ 2016 / 10/ 18

دریچه ای رو با اگاهی : (بحران پناهندگی در جهان) میهمانان : شهریار عرب شیبانی ـ بهنام آزاد و با اجرای مریم پورحسینی

دریچه ای روبه اگاهی : با موضوع (کودکان کار در ایران) به تاریخ 2016 /10 /11

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : کودکان کار در ایران) میهمانان برنامه : بهیه جیلانی – مریم مرادی و با اجرای مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (چرایی خشونت در ایران) به تاریخ 2016 / 10/ 07

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : چرایی خشونت در ایران) میهمان برنامه : بهراد توکلی – رزا خلیلی  و با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بررسی گردشگری در ایران) به تاریخ 2016 / 10/ 04

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : بررسی گردشگری در ایران) میهمان برنامه : سامان راکی  – با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (ارتباط دولت ایران با صلح جهانی) به تاریخ 2016 / 09/ 23

دریچه ای رو به اگاهی (با موضوع :ارتباط دولت ایران با صلح جهانی) میهمانان برنامه : رضا ازموده – حمید حمیدی – و با اجرای  مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی) به تاریخ 2016 / 09/ 16

دریچه ای رو به اگاهی (با موضوع : جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی) میهمانان برنامه : منوچهر شفایی ـ نوید مینایی و با اجرای : مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نظام آموزشی در ایران) به تاریخ 2016 / 09/ 13

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : نظام آموزشی در ایران) میهمانان برنامه : مریم مرادی – ژاله وفا – با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( چرائی صدور حکم اعدام) به تاریخ 2016/ 08/ 23

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : چرائی صدور حکم اعدام) میهمانان برنامه : جهانگیر گلزار – شهریار عرب شیبانی – شعله پاکروان با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نگاهی به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67) به تاریخ 2016/ 08/ 19

دریچه ای رو به اگاهی : (نگاهی به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67) میهمانان برنامه : رضا ازموده – بانو صابری با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (اعتراض زندانیان سیاسی به شیوه اعتصاب غذا)به تاریخ 2016/ 07/ 23

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : اعتراض زندانیان سیاسی به شیوه اعتصاب غذا)

میهمانان برنامه : حسن نائب هاشم – نوید مینایی – شهریار عرب شیبانی – با اجرای مریم پور حسینی 

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (مشکلات نویسندگان و نشر در ایران)به تاریخ 19/07/2016

ﺩﺭﻳﭽﻪ اﻱ ﺭﻭﺑﻪ ﺁﮔﺎهی : (با موضوع : مشکلات نویسندگان و نشر در ایران)

 میهمانان برنامه : محمد غلام ابوالفضل و شریفه جعفری با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بررسی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی بخش دوم) به تاریخ 05/07/2016

دریچه ای بسوی آگاهی (بررسی نقض حقوق اقوام وملل ایرانی بخش دوم

میهمانان برنامه : مریم پور حسینی ، احسان فتاحی ، منوچهر شفایی ، عبدالخالق امیری

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بررسی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی بخش اول) به تاریخ 29/06/2016

دریچه ای بسوی آگاهی (بررسی نقض حقوق اقوام وملل ایرانی بخش اول

میهمانان برنامه : مریم پور حسینی ، احسان فتاحی ، منوچهر شفایی ، عبدالخالق امیری

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع : (کودکان کار) به تاریخ 13/06/2016

میهمانان برنامه : امیر نیلو- منوجهر شفائئ – مریم پور حسینی – مریم مرادی – سپیده صفری 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20 21

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (روز جهانی تنوع زیستی) به تاریخ 10/06/2016

دریچه ای بسوی آگاهی : (با موضوع : روزجهانی تنوع زیستی )

میهمانان برنامه : سامان راکی ، علی محمدی و مریم پورحسینی 

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (روز زمین) به تاریخ 07/06/2016

دریچه ای به سوی آگاهی : ( با موضوع : روز زمین )

میهمانان برنامه : مریم مرادی ، احمد سراج ، مسیحا 

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بحران اب در ایران) به تاریخ 26/05/2016

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع  : آب در ایران کارشناسان : خانم اعظم بهرامی , آقایان خسرو بندری ,دکتر سهرابی(مجريان خانم الیاسی و آقای نیلو )

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بررسی وضعیت پناهندگان) به تاریخ 17/05/2016

دریچه ای به سوی آگاهی بررسی وضعیت پناهندگان امیر نیلو مارال الیاسی منوچهر شفائی

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع : (دیدگاه های نژادی و قومیتی در ایران)به تاریخ 05/04/2016

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع دیدگاه های نژادی و قومیتی در ایران2(آقای منوچهر شفایی – آقای احسان فتاحی – آقای شهریار نقش بندی – خانم مریم پور حسینی ) 

دریچه ای به سوی آگاهی : با موضوع : (ناقص سازی زنان 2) به تاریخ 29/03/2016

میز گرد هفته با موضوع ناقص سازی زنان (خانم مریم پور حسینی – خانم مریم مرادی – خانم پریسا حسین پور – آقای عربشیبانی )

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع : (ناقص سازی زنان 1) به تاریخ 15/03/2016

میز گرد هفته با موضوع ناقص سازی زنان (خانم مریم پور حسینی – خانم مریم مرادی – خانم پریسا حسین پور – آقای عربشیبانی )

Advertisements